سدی به نام کمال‌ گرایی در موسیقی

کمالگرایی در موسیقی

آیا تا به حال از اشتباه کردن در حین نواختن موسیقی ترسیده‌اید؟ یا از اینکه مورد قضاوت دیگران قرار بگیرید وحشت دارید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، ممکن است کمال گرایی در موسیقی بر شما غلبه کرده باشد. کمال ­گرایی در موسیقی، نه تنها مانع پیشرفت نوازنده می­‌شود، بلکه می­‌تواند آسیب زا باشد. در نتیجه […]