درباره دوسُل

دوسل یک گروه مستقل است که متشکل از افراد دغدغمه مند و تحصیل کرده در حوزه موسیقی و دیگر حوزه های مرتبط است.
نبود منابع آموزشی و پلتفرم آموزشی مناسب در ایران، ما را بر این داشت که یک پلتفرم آموزشی با اساتید مجرب و با توجه به نیازهای مخاطبان با استاندارهای آموزشی بروز را شکل دهیم که مخاطبان از هر کجای ایران بتوانند از آن استفاده کنند.
هدف اصلی ما آگاه سازی و کمک به هنرجویان موسیقی برای پیشرفت و سرعت بخشیدن با یادگیری آنهاست.